Category: Solar And Wind Energy

Επισκευές Φωτοβολταϊκών Πάνελ

Ο Captain Joe αναλαμβάνει την επισκευή των χαλασμένων φωτοβολταϊκών σας πάνελ με 30 € (μαζί με το Φ.Π.Α.) Προσοχή: Αν είναι πεσμένη η απόδοση των φωτοβολταϊκών σας, δεν μπορώ να την επανορθώσω, εκτός αν οφείλεται σε...